Contact Us

האם אתם משתמשים בידע הארגוני או שהידע משתמש בכם ומבזבז לכם משאבים יקרים?

המעבר מהשיטה המיושנת של המאגרים הסגורים והמפוזרים לגישה של שירותי תוכן פתוחים ואחידים יהפוך את העבודה והעובדים לפרודוקטיביים יותר ואת הארגון שלכם לארגון לומד. הצטרפו למאות ארגונים שיצרו לעצמם יתרון תחרותי וכבר משתמשים בטכנולוגיה מבוססת IML (Intelligent Metadata Layer).

חברות וארגונים שכבר משתמשים בשירותי ADMS

נשפר את הביצועים שלכם בעזרת

ניהול ידע

ארגון לומד יודע לייצר שליטה בידע הארגוני שמובילה לניצול משאבי הידע על מנת לייצר יתרונות תחרותיים. ADMS היא המפיצה הבלעדית בארץ של מערכת ניהול הידע (Knowledge Management System) M-Files.

ניהול מסמכים

כל המידע מאורגן מול העובד במבט אחד, בלי צורך בשיטוט מייגע בין מאגרי מידע במערכות שונות.

שיתוף, קבצים מאובטח תוך אינטגרציה של ידע עסקי עם מסמכים ומידע מאפליקציות שונות.

אוטומאציה ו AI

תהליך אוטומטי של ניהול ידע וארגונו לפי סוג המידע והשימוש שלו ולא על פי המאגר בו הוא נמצא. המערכת הלומדת של M-Files מתממשקת למגוון אפליקציות ומערכות ניהול תוכן(CRM).

לתיאום פגישת ייעוץ וקבלת מידע נוסף ניתן ליצור קשר